Aanmelden

Als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kunt u kinderen aanmelden tot 16 jaar. Kinderen ouder dan 16 jaar moeten zichzelf aanmelden (dat kan ook samen met u).

Voor een aanmelding is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Heeft u of uw huisarts al een verwijsbrief naar ons gestuurd? Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken. Heeft u vragen over aanmelden of behandeling? Bel ons op 0413-48 58 58.

Intake

Na telefonische aanmelding plannen we zo spoedig mogelijk een afspraak in met een jeugdhulpverlener. Daarna vindt zo snel mogelijk een gesprek plaats met de jongere en/of ouders waarna de behandelmogelijkheden worden besproken. Een behandeling kan poliklinisch (vanuit thuis) plaatsvinden, maar de jongere kan ook tijdelijk worden opgenomen. Ook online behandeling is mogelijk.

Wachttijden

Voor jongeren streven we naar een zo beperkt mogelijke wachttijd. Bekijk hier de actuele wachttijden (onder de kopjes Aanmeldingswachttijden jeugd en jongeren en Behandelingswachttijden Jeugd en jongeren).

Kosten

Is de jongere jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg rechtstreeks aan Novadic-Kentron of Kentra.

Voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar, geldt dat de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar. U betaalt alleen het eigen risico. Lees hier meer informatie over de kosten van behandeling en begeleiding.

Informatie voor verwijzers

Verwijzers die jongeren willen laten behandelen, bespreken dit met ouders en hun kind. Daarnaast kunnen zij contact opnemen met het dichtstbijzijnde regiokantoor van Kentra24. Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig.