Jongeren en verslaving

Ook jongeren kunnen afhankelijk of verslaafd raken aan alcohol, drugs, gokken of gamen. Jongeren hebben nog geen volledig ontwikkelde impulsbeheersing en worden nog meer dan volwassenen geprikkeld door beloningen op korte termijn. De toekomst – en de “beloning” op lange termijn van bijvoorbeeld goed presteren op school – is voor hen nog erg abstract. Omdat ze vooral gericht zijn op het hier en nu, en bovendien erg gevoelig zijn voor sociale druk van leeftijdsgenoten, zijn ze kwetsbaar voor het ontwikkelen van afhankelijkheid van genotmiddelen. Zeker als er bijkomende problemen zijn, zoals bijvoorbeeld ADHD. Bovendien zijn de hersenen van jongeren nog niet volgroeid en daardoor heel kwetsbaar voor schade door bijvoorbeeld alcohol.

Problemen herkennen en aanpakken

Doordat jongeren nog weinig zelfinzicht hebben en moeite hebben met het overzien van consequenties op langere termijn, kan problematisch gebruik van genotmiddelen lang onopgemerkt blijven. Het herkennen en aanpakken in een vroeg stadium kan de ontwikkeling van misbruik of afhankelijkheid van middelen, en als gevolg problemen op andere levensgebieden (financieel, uitval op school, ruzie thuis, enzovoorts) voorkomen.

Problemen vaak goed herstelbaar

Daar staat tegenover dat jongeren vaak nog erg plooibaar en veerkrachtig zijn en de verslaving nog weinig sporen heeft achtergelaten. De problemen die door de genotmiddelen zijn ontstaan, zijn vaak nog goed herstelbaar. Grote en bijna onoplosbare problemen op het gebied van werk, wonen, gezin en financiën die bij volwassenen niet zelden tot een vicieuze cirkel leiden, komen bij jongeren niet vaak voor.

Bij de juiste aanpak van de problemen, kunnen jongeren dan ook een positieve toekomst tegemoet zien.