Privacy

Wij doen er alles aan om de privacy van de jongeren die we behandelen te garanderen. Wij vinden dat de behandeling nooit in de weg mag staan van de doelen die jongeren in hun toekomstige leven willen bereiken.

Voor medewerkers geldt dat ze een strikt beroepsgeheim naleven. Persoonlijke gegevens en privéomstandigheden blijven privé. Jongeren en ouders kunnen hun eigen dossier inzien.