Visie, ambitie en missie 

Jongeren kunnen een leefstijl ontwikkelen waar risicovolle kanten aan zitten, met als mogelijk gevolg genotmiddelenmisbruik of verslaving. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van de jongeren. Kentra24 streeft naar bewust gebruik en een gezonde leefstijl.

De maatschappij heeft hoge verwachtingen van jongeren. Ze worden steeds hoger opgeleid en overspoeld met keuzemogelijkheden. Het is een hele kunst om daar goed mee om te gaan. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld als problemen zich opstapelen. Teleurstellende schoolresultaten, een instabiele thuissituatie, vrienden die eigenlijk geen vrienden zijn. De aantrekkingskracht van alcohol, drugs, gamen en gokken wordt dan groot, omdat deze middelen ontspanning geven, relaxen, en tijdelijk een beter gevoel geven. Het geeft de mogelijkheid om even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Als middelen of games een vluchtweg worden, is van (onschuldig) experimenteren geen sprake meer. Het gebruik wordt steeds belangrijker. Er is steeds minder aandacht voor wat de jongere werkelijk zou moeten bezighouden, zoals sport, school of sociale activiteiten. Genotmiddelengebruik neemt de overhand, ingrijpen wordt dan noodzakelijk.

De aanpak van Kentra24, onderdeel van de Novadic-Kentron Groep, is specifiek gericht op jongeren van 12 tot 24 jaar. We dagen hen uit en interesseren hen weer voor de dingen waar ze goed in zijn. We kiezen bewust voor een individuele aanpak. Zo versterken we de eigenheid van jongeren. We betrekken consequent de omgeving bij het herstel. Onderdelen van onze behandelmethode zijn wetenschappelijk bewezen. Bij de behandeling hebben we aandacht voor alle aspecten in het leven van jongeren: school, werk, relaties, ontspanning en gezin.

Onze behandeling is vraaggericht, bewezen effectief (evidence based) en er is sprake van stepped care. Jongeren en ouders worden goed geïnformeerd en hebben invloed op het behandelplan. In elke fase van het behandelproces is er overleg tussen hulpverlener, jongere en ouders, met als doel de jongere passende hulp te bieden, in een zo licht mogelijke vorm. Kentra24 werkt volgens het biopsychosociale model, wat betekent dat er aandacht wordt besteed aan zowel biologische, psychologische als sociale aspecten van de verslavingsproblemen.

De leidende behandelvisie is CRA (Community Reinforcement Approach), aangepast op adolescenten (ACRA). Deze visie richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl, die meer belonend is dan alcohol of drugsgebruik, gokken en gamen. De behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak met interventies op verschillende niveaus.

Missie van de Novadic-Kentron Groep

Kentra24 is onderdeel van de Novadic-Kentron Groep. De Novadic-Kentron Groep ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft die daarmee samenhangen. We proberen verslavingen te voorkomen, behandelen cliënten die ervan willen herstellen, of ondersteunen hen bij het leven met een verslaving. Betrokkenheid en deskundigheid zijn onze kracht.

Samen met cliënten en ketenpartners werken we aan een blijvende verbetering van de situatie. We zoeken mensen zoveel mogelijk thuis of in de wijk op. Omdat we geloven dat cliënten en hun omgeving elkaar positief kunnen beïnvloeden, betrekken we de sociale context waar mogelijk bij de behandeling.

In het publieke debat vragen we aandacht voor de positie van mensen met een verslaving. Door onze visie en deskundigheid te delen, beïnvloeden we de maatschappelijke opvattingen over verslaving en verslavingsgedrag. Lees meer over de Novadic-Kentron Groep.