Voor ouders

Maakt u zich zorgen of uw kind verslaafd is? Verslaving is geen kwestie van ‘ja’ of ‘nee’, maar van een schaal. Uw kind kan inderdaad afhankelijk of verslaafd worden aan alcohol, drugs of gamen. Maar omdat een kind nog jong is, zijn de slechte gewoontes nog niet vastgeroest in de hersenen. Uw kind kan wel verslaafd zijn, maar dat heeft nog weinig sporen achtergelaten. Na behandeling kan de toekomst van uw kind er dan ook weer heel goed uit zien.

Hulp als uw kind verslaafd is

Bij Kentra24, ons speciale aanbod voor jongeren van 12 tot 24 jaar, behandelen we alle problemen met afhankelijkheid en verslaving bij jongeren. Als uw kind wel risico loopt, maar nog niet verslaafd is, bieden we preventie. Als u kind wel al verslaafd is, veel problemen heeft en hulp nodig is, dan is ook online behandeling, poliklinische behandeling of een opname mogelijk. We pakken dan niet alleen de verslaving van uw kind aan, maar ook de andere problemen, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het traject na de behandeling (wonen, werken, opleiding, enzovoorts).

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Is mijn situatie uniek?

Nee, in de poliklinieken en onze kliniek bieden we jaarlijks bijna 900 jongeren hulp. We bieden daarbij de ouders de mogelijkheid aan om door middel van voorlichtingsavonden contact te leggen met ouders in vergelijkbare situaties. Deze kunnen worden aangeboden als uw kind door ons wordt behandeld.

Onder welke voorwaarden behandelt Kentra24 mijn kind?

Uw kind moet tussen de 12 en 24 jaar zijn. Behandeling is alleen mogelijk als u een verwijzing heeft van de huisarts.  Als u kind ouder dan 16 jaar is, moet hij of zij zichzelf aanmelden (dit kan samen met u).

Een belangrijke voorwaarde is dat uw kind zelf behandeld wil worden. Als uw kind dat niet wil, is een gesprek met een hulpverlener van Kentra24 mogelijk. Vaak leidt zo’n gesprek ertoe dat uw kind wel wil deelnemen aan behandeling.

Hoe wordt mijn kind behandeld?

Wij bieden afhankelijk van de zorgvraag een aantal behandelingen aan. Negentig procent behandelen wij vanuit huis. Als ouder gaat u met uw kind op gesprek op een locatie in de buurt. Tijdens dit gesprek maken we afspraken over uw betrokkenheid bij de behandeling. Samen met de hulpverlener wordt een behandelplan op maat gemaakt.

Daarnaast behandelen wij jongeren in de kliniek in Sint-Oedenrode. Het dagprogramma in de kliniek is gevuld met ‘vakken’ die gericht zijn op leren en ontspanning. De opgenomen jongeren verblijven er voor een langere periode.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van de behandeling verschilt sterk per persoon, omdat iedere jongere een persoonlijke behandeling krijgt. De behandelduur bedraagt gewoonlijk twee tot twaalf maanden. We gaan uit van een poliklinische behandeling dicht bij huis. Soms is echter opname in de jeugdkliniek noodzakelijk; een opname in de kliniek duurt gewoonlijk drie maanden. Nadien wordt de behandeling dan weer poliklinisch voortgezet.

Waar wordt mijn kind behandeld?

Wanneer uw kind behandeld wordt vanuit huis, kunnen u en uw kind terecht bij een locatie bij u in de buurt. Wanneer uw kind wordt opgenomen, verblijft deze een aantal maanden in de kliniek in Sint-Oedenrode.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Hoe gaan jullie om met persoonlijke aspecten (privacy)?

Wij doen er alles aan om de privacy van uw kind te garanderen. Wij vinden dat de behandeling nooit in de weg mag staan van de doelen die jongeren in hun toekomstige leven willen bereiken. Voor medewerkers geldt dat ze een strikt beroepsgeheim naleven. Persoonlijke gegevens en privéomstandigheden blijven privé. Jongeren en ouders kunnen het eigen dossier inzien.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind opgenomen wordt?

Voor jongeren streven we naar een zo beperkt mogelijke wachttijd.  Bekijk hier de actuele wachttijden.

Is mijn kind hiervoor verzekerd?

Ja, via de zorgverzekering is uw kind verzekerd voor behandeling bij Kentra24.

Hoe groot is de kans op succes?

Veel jongeren sluiten de behandeling positief af. De kans op succes hangt sterk af van individuele omstandigheden.

Wat doet Kentra24 om te voorkomen dat het opnieuw misgaat?

Er zijn begeleidende gesprekken mogelijk, net zolang tot ouders en kind het vertrouwen hebben dat ze zonder hulp verder kunnen.

Is Kentra24 een goede, betrouwbare organisatie om mijn kind te laten behandelen?

Ja. Kentra24 gebruikt de nieuwste inzichten en werkt met wetenschappelijk bewezen, effectieve behandelmethodes. We hebben aandacht voor werk en school en hebben als doel dat de jongere in de toekomst werk of school kan hervatten. We bieden maatwerk voor jongeren en ouders. Onze behandelingen worden erkend en daarom vergoed door uw zorgverzekeraar. Kentra24 is onderdeel van Novadic-Kentron, de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant.

Kan ik mijn kind gedwongen op laten nemen?

Nee, uw kind kan in principe niet gedwongen opgenomen worden. Motivatie is zeer belangrijk voor het succes van de behandeling. Wel kunnen wij via een gesprek uw kind voorlichten over een mogelijk behandelplan. Vaak motiveert dit jongeren om deel te nemen aan de behandeling.

In enkele uitzonderingsgevallen kan er wel sprake zijn van gedwongen behandeling of opname. Als een jongere in aanraking is gekomen met justitie, kan behandeling soms in een gedwongen kader plaatsvinden.

Ook kan een gedwongen opname of behandeling noodzakelijk zijn als een jongere een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. In een noodsituatie, als de jongere erg in de war is en een acuut gevaar vormt, kan hij of zij direct worden opgenomen, tegen zijn/haar wil in. Deze procedure wordt door de rechter getoetst en wordt aangevraagd door een behandelaar of crisisdienst.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Kentra24 verleent goede en verantwoorde zorg. Elke medewerker levert daar zo goed mogelijk een bijdrage aan. Kentra24 vindt het dan ook belangrijk dat cliënten, familie en direct betrokkenen tevreden zijn over de behandeling en de verleende zorg. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten zijn voor ons een aanleiding om de behandeling en zorgverlening van Kentra24 verder te verbeteren. Meer over de klachtenprocedure leest u op de website van de Novadic-Kentron Groep, waar Kentra24 onderdeel van is.