Voor verwijzers

Kentra24 is er voor alle jongeren van 12 tot 24 jaar met problemen door genotmiddelen: hoe ernstig die problemen ook zijn. We behandelen ook jongeren met bijkomende psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD of een autistische stoornis. We houden tijdens de behandeling intensief contact met u als verwijzer, zodat we de hulpvraag gezamenlijk en succesvol kunnen aanpakken

Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig.

Heeft u vragen over een cliënt van u? U kunt uw vraag stellen via het reactieformulier rechts of direct contact opnemen met ons!

Wat is Kentra24 voor organisatie?

Kentra24 is onderdeel van Novadic-Kentron en expert op het gebied van behandeling van jongeren van 12 tot 24 jaar met problemen door het gebruik van drugs, alcohol, gamen of gokken. Wij doen dit op basis van een individueel behandelplan. De behandeling helpt jongeren weer grip te krijgen op hun eigen leven. Het effect van onze methodes is wetenschappelijk bewezen.

Welke behandelvisie heeft Kentra24?

Onze behandeling is vraaggericht, bewezen effectief (evidence based) en er is sprake van stepped care. Jongeren en ouders worden goed geïnformeerd en hebben invloed op het behandelplan. In elke fase van het behandelproces is er overleg tussen hulpverlener, jongere en ouders, met als doel de jongere passende hulp te bieden, in een zo licht mogelijke vorm. Kentra24 werkt volgens het biopsychosociale model, wat betekent dat er aandacht wordt besteed aan zowel biologische, psychologische als sociale aspecten van de verslavingsproblemen.

De leidende behandelvisie is CRA (Community Reinforcement Approach), aangepast op adolescenten (ACRA). Deze visie richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl, die meer belonend is dan alcohol of drugsgebruik, gokken en gamen. De behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak met interventies op verschillende niveaus.

Hoe verloopt de behandeling?

Wij behandelen zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig op basis van het individueel behandelplan. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van meerdere behandelmodules.  Er vindt een intakegesprek plaats met de opvoeders en het kind en indien nodig ook met u als verwijzer. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. Bij klinische behandeling vindt een korte ontwenningsfase plaats. Er zal indien nodig aanvullende diagnostiek worden gedaan binnen drie weken. Daarna wordt een vervolgtraject bepaald.

Is er een wachtlijst?

Voor jongeren streven we naar een zo beperkt mogelijke wachttijd. U vindt hier onze actuele wachttijden.

Wat biedt Kentra24 aan verwijzers?

Voor u als verwijzer bieden wij op aanvraag consultatie. Dit kan gaan om het bieden van advies op casusniveau, het beschikbaar stellen van hulpverleners ter plaatse en het bevorderen van deskundigheid door middel van trainingen.