Wat doen wij?

Kentra24 is een onderdeel van de Novadic-Kentron Groep. We hebben een speciaal aanbod voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar bij wie het gebruik van genotmiddelen of gamen uit de hand loopt. Kentra24 biedt preventie, poliklinische, klinische en online hulp. Onze locaties bevinden zich door heel Brabant, met een speciale jeugdkliniek in Sint-Oedenrode.

Voor een eerste beeld van ons behandelaanbod in de jeugdkliniek kunt u kijken naar het volgende introductiefilmpje.

Heb je een algemene vraag over drugs, alcohol of andere middelen?

Via de knop rechts kun je chatten met deskundigen. Je kunt ook een zelftest invullen over je eigen gebruik.

Individuele aanpak

Iedere jongere krijgt bij Kentra24 een persoonlijke behandeling, omdat iedere situatie uniek is. Samen met de ouders en jongere beoordelen we de situatie en passen het behandelplan daar op aan.

De behandeling van de jongere vindt zo veel mogelijk in de eigen omgeving plaats. In ernstige situaties is opname in de kliniek mogelijk, zodat er een intensieve behandeling kan worden aangeboden. Een jongere kan dan werken aan zijn eigen identiteit, terugkeer naar school of werk en weer een goede relatie opbouwen met vrienden en ouders. Opname zorgt bovendien voor rust in de thuissituatie.

Het leerproces staat centraal bij de behandeling. We werken toe naar een evenwichtige, gezonde leefstijl. Om dat te bereiken, gaan we aan de slag met de persoonlijke motivatie en passies van jongeren, en richten we ons nadrukkelijk op het leven na de behandeling: weer naar school of werk gaan, sporten, hobby’s en positief omgaan met vrienden.

Het sociale netwerk van jongeren speelt een actieve rol bij de behandeling en is het uitgangspunt is bij het stellen van doelen. Zoals bijvoorbeeld het creëren van een prettige gezinssituatie, het opbouwen van waardevolle vriendschappen en een goede leer/werksituatie.