Informatie naar de jongere voor de opname.

Beste jongere,
Je hebt een uitnodiging ontvangen voor een oproep bij Kentra24. Gemiddeld duurt een opname bij Kentra24 ongeveer 4 maanden.
Voordat je opgenomen wordt zullen er een aantal zaken geregeld moeten zijn.
Middels deze brief willen wij je alvast wat op de hoogte brengen.
Samen met je vb’er zal er voor je opname, de volgende zaken door gesproken worden:
• Doelen: waar wil jij aan werken, wat wil jij veranderen
• Time-out plaats bepalen (Deze plek is nodig als je even niet bij Kentra24 kan verblijven, bv als je over de grenzen heen bent gegaan. Belangrijk is dat de mensen van de gekozen time-out plaats ook op de hoogte zijn en hier mee akkoord gaan. Dit alles moet vooraf aan de opname bekent zijn)
• Natraject (veilige woonplek, begeleiding en of behandeling na Kentra24)

Maar voordat opgenomen wordt vinden wij het belangrijk dat je op de hoogte bent van het volgende:

Afspraken:

• Binnen Kentra24 werken we met fases, per fase heb je een aantal mogelijkheden op het gebied van elektronica en vrijheden. Je start in fase 0, daar mag je in overleg 1 uur per dag je elektronica beheren. Qua vrijheden mag je bijvoorbeeld in fase 0 alleen onder begeleiding weg. Verlofmogelijkheden worden in opvolgende fases uitgebreider. Hoe verder je komt in je behandeling hoe meer vrijheden je gaat krijgen.
• Wij werken met beloningen en met duidelijke grenzen. Wanneer je opgenomen wordt zal je hier meer duidelijkheid over krijgen.
• Bij Kentra24 vinden wij het belangrijk dat de jongeren ook bezig zijn, daarom zijn er verschillende projecten waar je aan mee doet. Dit is verwerkt in je programma. Wij verwachten van alle jongeren hier ook een actieve rol in. Er is bijvoorbeeld een fietsproject, een tuinproject, een keukenproject en een crea project.
• Wanneer je iets kapot maakt dien je dit zelf te betalen voordat je bij Kentra24 stopt.

Controles:

We verwachten van jou dat je actief mee werkt aan urine- en blaascontroles. Deze zullen steekproefsgewijs ingezet worden.

Wat heb je nodig voor je verblijf;

• Voor het sporten zorg je dat je sportschoenen hebt met witte zolen
• Je hebt € 10,00 nodig voor de borg
• Je neemt een wekker mee
• Je hebt een geldig legitimatiebewijs
Mocht je voor je opname nog vragen hebben kun je contact leggen met je vb-er.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om voor je opname een kennismaking en/of rondleiding te doen.
Dit kun je ook met je vb-er afspreken.

Mocht je nog meer informatie willen dan kun je die ook nog verder op onze website terug vinden, www.kentra24.nl