Behandelprogramma in de kliniek

De opname start meestal met een korte ontwenningsfase, gevolgd door de behandelperiode.

Behandelactiviteiten

Tijdens de behandeling kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

gezinsbehandeling;

groepstherapie;

sociale vaardigheidstraining;

zelfstandigheidstraining;

omgaan met geld;

medische behandeling;

leer- en werktrajecten.

Dagprogramma

Jongeren verblijven 24 uur per dag in de kliniek. Het dagprogramma wordt gevuld met ‘vakken’ die gericht zijn op leren en ontspanning.

De vakken die jongeren volgen zijn:

leefstijltraining;

sporten;

onderwijscoaching;

arbeidsmarktcoaching;

medische begeleiding;

psychologische begeleiding;

vaktherapieën, waaronder muziektherapie en psychomotorische therapie.

Voorbeeld van een dagprogramma

08.00 uur: opstaan en ontbijt;

09.00 uur: start behandelprogramma (volgen van vakken);

12.30 uur: lunch;

13.00 uur: vervolg behandelprogramma;

16.00 uur: terug naar de woonkamers, eten koken onder begeleiding van een gastvrouw;

17.00 uur: warme maaltijd;

18.00 uur: vervolg behandelprogramma gericht op ontspanning;

22.00 uur: slapen.

Er is nachtelijk toezicht.

Verlof

Het programma wordt zeven dagen per week aangeboden. Verlof is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Er worden altijd individuele regelingen getroffen.